bod

fredag 24. mars 2017

Referat fra det ekstraordinære årsmøtet.

Det var ett godt fremmøte på det ekstraordinære årsmøtet i går kveld, og nytt styre ble valgt.
Her kan dere lese referatet fra det ekstraordinære årsmøtet:

lørdag 11. mars 2017

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

I går ble det gjennomført årsmøte i ØRTK. Frammøtet var så som så, og på årsmøtet ble det bestemt at det vil bli holdt ett ekstraordinært årsmøte torsdag den 23.03.2017 på Nebbenes Kro (nordgående retning) kl 1830.Det er viktig at medlemmene i ØRTK møter opp på det ekstraordinære årsmøtet for å bestemme videre styre og utvikling av klubben i fremtiden. Så har du hjerte i klubben så møt opp.

torsdag 23. februar 2017

Åpent salg og byttekveld på Bøn

Fredag den 3 mars arrangerer ØRTK sin årlige salg og byttekveld på Bøn klubbhus kl 1830.
Dette er ett åpent arrangemang hvor alle kan komme å selge eller gjøre ett røverkjøp.

Her kan man kvitte seg med diverse fiskeutstyr eller komme over noen skikkelige varp. Prisene på det brukte fiskeutsyret som selges disse kveldene pleier å være lave.

Møt opp for å se fiskeutstyrs utvalget eller kun for en hyggelig prat.

Sted: Bøn Klubbhus
Tid: 1830

onsdag 22. februar 2017

Fin abbor

Ble en fin abbor på Skrukkelisjøen i dag.  Faktisk en av de aller største jeg fått der på alle åra jeg har fisket der.  Fikk i tillegg 5 stykker av kjent Skrukkelisjøstørrelse. 

torsdag 9. februar 2017

Viktig informasjon fra styret.

Det har vært god aktivitet i styret i 2016. Det anslåes at styret totalt har et sted mellom 150 og 200 timer i forbindelse med klubbarbeid og arrangementer. Vi har avholdt Trollingfestival og avslutning av Raymarine cup. Vi hadde også byttekveld på vårparten. I desember var det julebord på Nebbenes. Det har også vært klubbtreff i Åmål med fiske på Veneren. Vi har også hatt start og innveiing for Mjøsa Ørretfestival. 
Klubben har i 2016 økt medlemsmassen fra ca 70 til 91, noe som er svært bra. Ørtk har også i 2016 støttet utsetting av laks i Veneren med 5000,-. 
Styret har etter beste evne prøvd å gjennomføre de mål som var satt for 2016. 
Ørtk skal i 2017 være hovedarrangør for Mjøsa Ørretfestival. Planleggingen av Mjøsa Ørretfestival er godt i gang. Klubben er 10 år i år, og dette vil også bli markert på en eller annen måte. Kanskje årsmøte kan komme med ideer til en "feiring" av jubileet?
På årsmøte i 2016 ble det før valg av nytt styre gjort oppmerksom på at 3 styremedlemer har inngått avtale med sponsorer. Dette ble gjort for at årsmøte skulle ha mulighet til å komme med innspill, og eventuelt velge inn nye personer til styre. Åpenheten ble satt pris på av årsmøtet, og det ble på daværende tidspunkt ikke ytret ønske om å skifte ut styremedlemer. Etter det styret kjenner til, og har fått tilbakemelding om, har det i ettertid blitt stilt spørsmål om styret og dets medlemmer er habile, og de rette til å lede klubben videre. Styret, og de gjeldende styremedlemer har ingen problem med å skjønne dette, men synes det er synd at dette kommer i ettertid da dette var oppe på årsmøtet 2016. Styret har også merket at det er vanskelig å få med seg medlemer i aktivitets gruppa, muligens på grunn av dette. Hvis det er slik at det nåværende styret ikke lenger har medlemmenes tillit, og ikke ansees som habile eller på annen måte setter klubben i fare, skal ikke det sittende styre stille seg i veien. Det sittende styret har derfor enstemmig bestemt å stille sine plasser til disposisjon. Dette betyr i praksis at årsmøte velger et helt nytt styre ved årets valg. Det gamle styret vil selvsagt være med å gjennomføre igangsatte prosjekter om ønskelig.

For Ørtk
Atle Knapp
Sekretær

onsdag 1. februar 2017

ÅmålBlir fiske fra Åmål i 2-3 dager. Satser på snellehyl og ville utras! Værmeldingen ser bra ut de neste dagene. Rapport kommer, om det blir noe å melde


Atle Børke